Tuesday, March 15, 2011

Boundless Beautiful Blue Skies (P.Bhaskaran)

Complete information of this song is available from MSIഅപാരസുന്ദര നീലാകാശം
അനന്തതേ നിന്‍ മഹാസമുദ്രം
അപാരസുന്ദര നീലാകാശം...

ഊഴിയും സൂര്യനും വാ‍ര്‍മതിയും ഇതില്‍
ഉയര്‍ന്നു നീന്തും ഹംസങ്ങള്‍
ആയിരമായിരം താരാഗണങ്ങള്‍....(2)
അലകളിലുലയും വെണ്‍നുരകള്‍....
(അപാരസുന്ദര നീലാകാശം...)

അനാദികാലം മുതലേ ഈ
അജ്ഞാത കാമുകനകലേ
ഏകാന്തതയുടെ മൌനഗാനമായ് 
ഏതോ കാമുകിയെ കാത്തിരിപ്പൂ
(അപാരസുന്ദര നീലാകാശം...)

പൌര്‍ണമിതോറും സ്വപ്നത്തിലവള്‍ക്കായ്
സ്വര്‍ണ്ണസിംഹാസനമൊരുക്കുന്നു
കാണാതൊടുവില്‍ വര്‍ഷമുകിലിനാല്‍(2)
കദനക്കണ്ണീരൊഴുക്കുന്നൂ.....
(അപാരസുന്ദര നീലാകാശം...)Apara sundara neelaakaasam

Boundless beautiful blue skies


Boundless beautiful blue skies
Eternity! your great ocean -
Boundless beautiful blue skies.

Earth..sun..and the moon
Are swans swimming high in this.
Thousands upon thousands of
Star clusters and constellations -
White surf undulating on waves

From time immemorial
Like a silent song of solitude
This mysterious lover afar
Sits awaiting some beloved

At every full moon night
He keeps ready in his dreams
A golden throne for her;
Let down, in the end,
He sheds copious sad tears
Through heavy rain clouds.


No comments:

Post a Comment