Thursday, February 3, 2011

Smiling like the full moon (O.N.V.Kurup)

Complete information of this song is available from MSIഇന്ദുസുന്ദര സുസ്മിതം തൂകും 
കുഞ്ഞുമുല്ലയെ മാറോടു ചേര്‍ക്കും 
മഞ്ജു മാകന്ദ ശാഖി തന്‍ ഹര്‍ഷ 
മര്‍മ്മരം കേട്ടു ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു, 
ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു 

മാന്തളിരിന്‍റെ പട്ടിളം താളില്‍ 
മാതളത്തിന്‍റെ പൊന്നിതള്‍ കൂമ്പില്‍ 
പ്രേമലേഖനം എഴുതും അജ്ഞാത 
കാമുകനൊത്തു ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു , 
ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു 
(ഇന്ദു സുന്ദര ...)

കാവുതോറും ഹരിത പത്രങ്ങൾ
പൂവുകൾക്കാലവട്ടം പിടിയ്ക്കെ
ഈ നിറങ്ങള്‍ തന്‍ നൃത്തോത്സവത്തില്‍ 
ഗാനധാരയായ് ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു , 
ഞാനിന്നുണര്‍ന്നു 

(ഇന്ദു സുന്ദര ...)

Smiling like the full moon (O.N.V.Kurup)

I woke this morning
To the happy murmur
Of the sweet mango tree
That fondly hugs to its chest           
A young jasmine vine
Smiling like the full moon
             I woke this morning...

I woke this morning
With the unknown lover
Writing love letters
On tender silk mango leaves
And golden young pomegranate buds.
              I woke this morning....


As leaves in every bush
Gently waved peacock fans
To the blooming flowers
I woke this morning as a
Stream of music
To the dancing colors.
              I woke this morning....


No comments:

Post a Comment